Mar 10, 2023

Ứng dụng phần mềm mạng y tế cộng đồng trong khám chữa bệnh

(Chinhphu.vn) - Phần mềm mạng y tế cộng đồng sẽ hỗ trợ nhà quản lý và người dân thực hiện việc giám sát, lựa chọn các cơ sở hành nghề y, dược; giúp người dân tra cứu thông tin, biết rõ hơn về từng cơ sở khám chữa bệnh (KCB), kinh doanh dược trước khi lựa chọn sử dụng dịch vụ.

Medcomm là ứng dụng thông minh trên nền tảng App và Web

Sở Y tế Đồng Nai vừa triển khai ứng dụng phần mềm Medcomm trong KCB.

Medcomm (ứng dụng thông minh trên nền tảng App và Web) là một sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực y tế, hỗ trợ nhà quản lý và người dân thực hiện việc giám sát, lựa chọn các cơ sở hành nghề y, dược trên địa bàn tỉnh. Phần mềm này sẽ giúp người dân tra cứu thông tin và biết rõ hơn về từng cơ sở hành nghề KCB, kinh doanh dược trước khi lựa chọn sử dụng dịch vụ. Tất cả các cơ sở hiển thị trên Medcomm đều là những cơ sở hợp pháp và đã được Sở Y tế cấp phép hoạt động.

Sở Y tế Đồng Nai cho biết, khi ứng dụng phần mềm này, người dân có thể truy cập, theo dõi thông tin, lựa chọn cơ sở y tế uy tín để đến KCB. Còn đối với những cơ sở hành nghề y, dược, đây là công cụ đưa thông tin về cơ sở của mình ra xã hội một cách hợp pháp dưới sự quản lý của Sở Y tế. Người dân cũng có thể tìm thấy và sử dụng dịch vụ của cơ sở đó đơn giản nhất, dễ dàng trao đổi các thông tin của cơ sở trong cộng đồng.

Đồng thời, ứng dụng này giúp Sở Y tế thống kê nhanh số liệu các cơ sở hành nghề y dược, kịp thời phản hồi và thông báo trực tuyến cho các cơ sở y tế được biết về các thông tin như: Thời hạn giấy chứng nhận về dược, giấy phép hoạt động, quy trình, thủ tục… để các cơ sở biết và bổ sung kịp thời, hạn chế thiếu sót và giảm thiểu các sai sót trong hành nghề.

Hiện ở Đồng Nai đã có gần 4.200 cơ sở dược và hơn 1.700 cơ sở KCB được cập nhật số liệu trên hệ thống ứng dụng Medcomm. Sở Y tế Đồng Nai đã và đang tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm này cho các cơ sở hành nghề y dược tại 11 huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa.

Thời gian tới, Sở Y tế Đồng Nai sẽ triển khai ứng dụng Medcomm ở lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm.