GỬI ĐƠN THUỐC BẰNG
ỨNG DỤNG THÔNG MINH
Y TẾ BOX VÀ TIN NHẮN SMS

Thực hiện chuẩn Thông Tư 27/2021/TT-BYT, không cần
đơn thuốc giấy

Gửi Đơn Thuốc Bằng Hình Thức Điện Tử Medcomm Y Tế Box

Ưu điểm của sản phẩm

Miễn phí hoàn toàn

Miễn phí hoàn toàn

Hỗ trợ gửi đơn thuốc miễn phí với hình thức gửi đơn qua ứng dụng Y Tế Box

An toàn, bảo mật, lưu trữ cả đời

An toàn, bảo mật, lưu trữ cả đời

Ứng dụng có xác minh OTP định danh, đảm bảo an toàn không lộ lọt thông tin đơn thuốc của bệnh nhân

Không cần đơn thuốc giấy

Không cần đơn thuốc giấy

Không cần đầu tư máy móc và vật tư in ấn hàng năm, giảm chi phí đơn thuốc đến 20 lần so với in đơn giấy

Gửi đơn thuốc qua tin nhắn SMS

Gửi đơn thuốc qua tin nhắn SMS

Dành cho bệnh nhân không có điện thoại thông minh, vẫn nhận được đơn thuốc bằng tin nhắn

Gửi đơn thuốc qua ứng dụng y tế box

Gửi đơn thuốc qua ứng dụng y tế box

Dành cho bệnh nhân có điện thoại thông minh, lưu trữ đơn thuốc trọn đời cho cả gia đình

Tìm hiểu thêm về sản phẩm