BẢN ĐỒ CƠ SỞ HÀNH NGHỀ
Y TẾ MEDCOMM MAP

Tài trợ và vận hành miễn phí cho Bộ y tế phần mềm Bản
đồ số các cơ sở hành nghề y dược - Medcomm MAP

Bản Đồ Số Cơ Sở Hành Nghề Y Dược Medcomm Map

Ưu điểm của sản phẩm

Liên kết với ứng dụng y tế box

Liên kết với ứng dụng y tế box

Liên kết với ứng dụng thông minh Y Tế Box để khách hàng có thể đặt lịch hoặc mua thuốc online tại cơ sở bạn

Giúp các cơ sở truyền thông tới khách hàng

Giúp các cơ sở truyền thông tới khách hàng

Giúp các cơ sở giới thiệu cơ sở của mình tới khách hàng tiềm năng

Danh sách cơ sở được cơ quan quản lý phê duyệt

Danh sách cơ sở được cơ quan quản lý phê duyệt

Danh sách đã được phê duyệt bởi các Bộ Y Tế và các Sở Y Tế địa phương

Đầy đủ thông tin minh bạch

Đầy đủ thông tin minh bạch

Đầy đủ thông tin về phạm vi chuyên môn và hoạt động kinh doanh được cấp phép của cơ sở

Dễ dàng tìm cơ sở gần nhất

Dễ dàng tìm cơ sở gần nhất

Tiện lợi cho bệnh nhân, người mua thuốc khi có nhu cầu tìm kiếm cơ sở uy tín

Tìm hiểu thêm về sản phẩm