Jun 13, 2023

Triển khai kê đơn thuốc điện tử

Sở Y tế vừa phối hợp với Hội Tin học y tế Việt Nam, Công ty cổ phần Mạng y tế cộng đồng tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử

 

 

Các học viên tham gia lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, học viên được nghe phổ biến, quán triệt các văn bản của Bộ Y tế về quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử; phổ biến hệ thống và quy trình vận hành hệ thống kê đơn thuốc điện tử; hướng dẫn kết nối với hệ thống thông tin quốc gia về quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn; giới thiệu về hệ thống gửi đơn thuốc bằng hình thức điện tử, web kê đơn thuốc trực tuyến và hướng dẫn quy trình bán thuốc theo đơn...

Theo quy định, đến hết 30-6-2023, các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh phải thực hiện kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử. Sau lớp tập huấn này, Sở Y tế đề nghị các đơn vị, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập hướng dẫn các bác sỹ tự đăng ký thông tin trên hệ thống đơn thuốc quốc gia, theo đường link https://donthuocquocgia.vn. Đồng thời, yêu cầu tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy đủ các quy định về kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử; gửi đơn thuốc bằng hình thức điện tử lên hệ thống đơn thuốc quốc gia và kết nối tới các cơ sở bán lẻ thuốc theo lộ trình quy định của Bộ Y tế.