Jul 14, 2023

Tổ chức buổi tọa đàm giới thiệu giải pháp gửi đơn thuốc bằng hình thức điện tử tới người bệnh và giải pháp phần mềm HIS mã nguồn mở.

Thực hiện Thông tư 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 của Bộ Y tế quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử; Quyết định 808/QĐ-BYT ngày 1/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế và thực hiện việc bán thuốc theo mã đơn thuốc điện tử để báo cáo đơn đã bán về hệ thống đơn thuốc quốc gia. Trong đó cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm gửi đơn thuốc điện tử lên Hệ thống đơn thuốc quốc gia theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế ngay sau khi kết thúc quy trình khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh ngoại trú và trước khi người bệnh ra viện đối với người bệnh nội trú và gửi đơn thuốc điện tử hoặc mã đơn thuốc điện tử cho người bệnh hoặc người đại diện người bệnh thông qua các phương tiện điện tử theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Liên thông đơn thuốc quốc gia.

   Chiều ngày 12/5/2023, Sở Y tế tổ chức Hội nghị giới thiệu giải pháp gửi đơn thuốc bằng hình thức điện tử tới người bệnh và giải pháp phần mềm HIS mã nguồn mở. Về tham dự Hội nghị có Ông Bùi Hoàng Minh – Giám đốc Trung tâm Giám sát Điều hành đô thị thông minh tỉnh. Đại diện Sở Y tế có Ông Thái Văn Tuấn – Chánh văn phòng Sở Y tế cùng lãnh đạo các phòng và các thành phần liên quan Sở Y tế, Ông Nguyễn Hữu Trọng – Tổng thư ký Hội Tin học Y tế Việt Nam, Bà Nguyễn Thiên Hương - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần mạng y tế cộng đồng cùng Đại diện Lãnh đạo và cán bộ phụ trách các đơn vị KCB công lập và tư nhân trên địa bàn...

Các lãnh đạo tham gia buổi họpĐại diện của các ban nghành liên quan

    Tại Hội nghị, ông Lê Đình Nhân - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y trình bày Đánh giá bước đầu về tình hình triển khai kê đơn thuốc điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội nghị được nghe Công ty Cổ phần mạng y tế cộng đồng MedComm cũng Giới thiệu giải pháp gửi đơn thuốc bằng hình thức điện tử tới người bệnh và Trao tặng tượng trưng ứng dụng Y Tế Box (ứng dụng gửi đơn thuốc bằng hình thức điện tử tới người bệnh) cho Sở Y tế. Giới thiệu phần mềm HIS mã nguồn mở của Hội tin học Y tế Việt Nam. Theo đó, người dùng có quyền sửa đổi, cải tiến, phát triển, nâng cấp theo các nguyên tắc chung được quy định trong giấy phép phần mềm nguồn mở mà không cần phải xin phép nhà cung cấp. Phần mềm nguồn mở rất hữu ích và có nhiều lợi thế cho ngành y tế trong việc triển khai ứng dụng CNTT, thúc đẩy cộng đồng CNTT y tế phát triển, giúp các bệnh viện không mất chi phí thuê, mua phần mềm, góp phần đẩy nhanh chuyển đổi số y tế.

Ông Nguyễn Hữu Trọng phát biểu tại Hội Nghị Ông Nguyễn Hữu Trọng phát biểu tại Hội Nghị 

   Phần mềm HIS mã nguồn mở để các bệnh viện, cộng đồng CNTT y tế cùng sử dụng và nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ, làm chủ dữ liệu của đơn vị. Đồng thời, giúp các bệnh viện dễ dàng chuẩn hoá, trao đổi dữ liệu liên tuyến, liên viện, cũng như hỗ trợ các bệnh viện khác.Được phép Ủy quyền lãnh đạo Sở Y tế ông Thái Văn Tuấn – Chánh Văn phòng Sở Y tế đề nghị các cơ sở y tế cần chủ động tìm hiểu và nghiên cứu những giải pháp phù hợp với đơn vị mình. Định hướng trong thời gian đến các cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện gửi đơn thuốc bằng hình thức điện tử tới người bệnh thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Để thuận lợi trong việc thực hiện hoạt động này rất cần đến sự hỗ trợ của Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm CNTT tỉnh, Trung tâm CNTT – Đại học Huế cho Ngành y tế chủ động phát triển hệ thống ngay tại địa phương.