Jan 24, 2024

Tình hình triển khai kê đơn thuốc điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Thực hiện quy định của Bộ Y tế về việc triển khai kê đơn thuốc điện tử, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã triển khai kế hoạch triển khai kê đơn thuốc điện tử trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Hữu Trọng báo cáo tình hình triển khai kê đơn thuốc điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Theo kế hoạch, Sở Y tế sẽ triển khai kê đơn thuốc điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, bao gồm: bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, trung tâm y tế huyện, thành phố, trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Để triển khai kê đơn thuốc điện tử, Sở Y tế đã ban hành các văn bản hướng dẫn, đào tạo cán bộ y tế về kỹ năng sử dụng phần mềm kê đơn thuốc điện tử. Đồng thời, Sở Y tế cũng phối hợp với các đơn vị cung cấp phần mềm để triển khai phần mềm kê đơn thuốc điện tử cho các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh.

Sáng ngày 22/01/2024 tại Hội nghị Cán bộ công chức, người lao động y tế năm 2024 của Sở y tế tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Hữu Trọng - Tổng thư ký Hội Tin học Y tế Việt Nam đã thống kê tình trạng liên thông đơn thuốc trên địa bàn tỉnh. 

Theo báo cáo, 2466 người kê đơn và 785 cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh đã được cấp mã liên thông. Trong đó, đã có gần 4 triệu đơn thuốc điện tử của các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh được kê gửi về hệ thống. 

Theo đánh giá của Sở Y tế, việc triển khai kê đơn thuốc điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã đạt được những kết quả bước đầu. Phần mềm kê đơn thuốc điện tử đã giúp các cơ sở KCB kê đơn thuốc chính xác, an toàn và hiệu quả hơn. Đồng thời, phần mềm cũng giúp hạn chế tình trạng mua bán thuốc không có đơn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuốc.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số cơ sở KCB chưa triển khai kê đơn thuốc điện tử, chủ yếu là các cơ sở KCB tư nhân. Sở Y tế sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cơ sở KCB triển khai kê đơn thuốc điện tử. Đồng thời, Sở Y tế cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị cung cấp phần mềm để nâng cao chất lượng phần mềm kê đơn thuốc điện tử, đáp ứng nhu cầu của các cơ sở KCB.