Dec 13, 2023

Thành phố Tuy Hòa – Phú Yên: Tập huấn, hướng dẫn Kê đơn thuốc điện tử và bán thuốc theo đơn

Chiều ngày 06 tháng 12 năm 2023, Trung tâm y Tế thành phố Tuy Hòa đã tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn kê đơn thuốc điện tử và bán thuốc theo đơn quy định tại Thông tư số 27/2021/TT-BYT; Thông tư số 04/2022/TT-BYT của Bộ Y tế cho các Phòng khám đa khoa, chuyên khoa ngoài công lập, các cơ sở bản lẻ thuốc trên địa bàn thành phố.

Tại lớp tập huấn Bà Đặng Thị Vân – Phó trưởng Ban đào tạo Hội Tin học Y tế Việt Nam hướng dẫn một số nội dung theo Thông tư 07/2021/TT-BYT, ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử; Thông tư 04/2022/TT-BYT, ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ sung một số điều của Thông tư 52/2017/TT-BYT, ngày 29/12/2017 và Quyết định 808/QĐ-BYT, ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn kết nối với hệ thống thông tin quốc gia quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn. Cụ thể, các học viên được hướng dẫn đăng ký mã liên thông cho cơ sở khám chữa bệnh; hướng dẫn các bác sĩ khai báo xin cấp mã liên thông; hướng dẫn cơ sở khám, chữa bệnh kiểm tra thông tin, phê duyệt tài khoản cho bác sĩ; hướng dẫn cho cơ sở bán lẻ thuốc quy trình bán thuốc theo đơn.


Toàn cảnh Hội nghị 

          Ngoài ra buổi tập huấn cũng dành thời gian trả lời, giải đáp những thắc mắc về những lợi ích khi thực hiện kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử.

         Việc tổ chức tập huấn nhằm hoàn thiện kết nối liên thông đơn thuốc đã kê tới hệ thống thông tin quốc gia; đảm bảo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố thực hiện việc liên thông gửi đơn thuốc điện tử tới hệ thống đơn thuốc quốc gia; các cơ sở kinh doanh dược triển khai bán thuốc bằng đơn thuốc điện tử theo quy định; hỗ trợ các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn thành phố gửi đơn thuốc bằng hình thức điện tử tới người bệnh hoàn toàn miễn phí; hỗ trợ hướng dẫn các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn thành phố triển khai bán đơn thuốc điện tử trên phần mềm quản lý cơ sở bán lẻ thuốc bằng mã đơn thuốc điện tử. Từ đó góp phần hiện đại hóa ngành y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.