Nov 6, 2023

TÂY NINH- TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KÊ ĐƠN THUỐC ĐIỆN TỬ, KẾT NỐI LIÊN THÔNG HỆ THỐNG QUỐC GIA .

Trong 2 ngày 28 – 29/9/2023, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh phối hợp Hội Tin học Y tế Việt Nam, Công ty Cổ phần mạng Y tế cộng đồng (Medcomm) và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh tổ chức lớp tập huấn triển khai thực hiện Kê đơn thuốc điện tử, kết nối liên thông Hệ thống Thông tin Quốc gia để quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn.

Bà Đặng Thị Vân – Phó trưởng Ban đào tạo Hội Tin học Y tế Việt Nam triển khai tại lớp tập huấn.

Ông Nguyễn Hữu Vân – Chánh Văn phòng Sở Y tế Tây Ninh phát biểu khai mạc lớp tập huấn và mong muốn các học viên sau khi kết thúc lớp tập huấn sẽ kết nối Hệ thống Thông tin Quốc gia, tiếp nhận đơn thuốc và bán thuốc theo đơn thuốc điện tử đúng quy trình theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tại lớp tập huấn Bà Đặng Thị Vân – Phó trưởng Ban đào tạo Hội Tin học Y tế Việt Nam hướng dẫn một số nội dung theo Thông tư 07/2021/TT-BYT, ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử; Thông tư 04/2022/TT-BYT, ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ sung một số điều của Thông tư 52/2017/TT-BYT, ngày 29/12/2017 và Quyết định 808/QĐ-BYT, ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn kết nối với hệ thống thông tin quốc gia quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn.

Ngoài ra, bà Đặng Thị Vân chia sẻ thêm về hướng dẫn đăng ký Mã Liên thông cho Cơ sở Khám chữa bệnh;  hướng dẫn bác sĩ khai báo xin cấp mã liên thông; hướng dẫn Cơ sở Khám, chữa bệnh kiểm tra thông tin, phê duyệt tài khoản cho bác sĩ; hướng dẫn nhà quản lý kiểm tra thông tin, cấp mã liên thông cho Cơ sở Khám chữa bệnh; hỗ trợ các Cơ sở Khám, chữa bệnh trên toàn tỉnh gửi đơn thuốc bằng hình thức điện tử tới người bệnh  hoàn toàn miễn phí; Hướng dẫn, hỗ trợ các Cơ sở Khám, chữa bệnh tư nhân kê đơn thuốc điện tử và liên thông đơn thuốc bằng hình thức điện tử lên Hệ thống Thông tin Quốc gia quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn Bộ Y tế; hỗ trợ hướng dẫn các Cơ sở Bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh triển khai bán thuốc theo đơn trên phần mềm quản lý Cơ sở Bán lẻ thuốc bằng mã đơn thuốc điện tử.

Việc tổ chức lớp tập huấn nhằm giúp cho cán bộ y tế cũng như người bệnh dễ dàng theo dõi đơn thuốc, quá trình sử dụng thuốc, đảm bảo cho người bệnh sử dụng thuốc hợp lý, an toàn từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quá trình điều trị bệnh và hướng dẫn kê đơn thuốc điện tử, kết nối Hệ thống Thông tin Quốc gia về quản lý kê đơn thuốc và triển khai hệ thống gửi đơn thuốc điện tử từ Cơ sở Khám chữa bệnh tới người dân; các Cơ sở Kinh doanh dược trên địa bàn trong tỉnh ngày càng thuận tiện, nhanh chóng, dễ theo dõi hơn.