Jul 14, 2023

Tập huấn về kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử tại Sở Y tế Quảng Bình

Sáng ngày 16 tháng 12 năm 2021, Sở Y tế Quảng Bình đã tổ chức lớp tập huấn về Thông tư 27/2021/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về Quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử. Lớp tập huấn được chủ trì bởi Bác sĩ Dương Thanh Bình, Giám đốc Sở Y tế, cùng sự tham gia của đại diện các đơn vị y tế, bệnh viện trực thuộc sở, bệnh xá Công an và phòng khám tư nhân trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn về kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử.

Bác sĩ Dương Thanh Bình , Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấnBác sĩ Dương Thanh Bình , Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn

   Tại lớp tập huấn, giảng viên Nguyễn Hữu Trọng, Tổng thư ký Hội Tin học Y tế Việt Nam, đã phổ biến tới các học viên nội dung Thông tư 27/2021/TT-BYT, bao gồm hệ thống và quy trình vận hành của hệ thống kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử. Ông Trọng cũng giới thiệu hệ thống gửi đơn thuốc bằng hình thức điện tử, web kê đơn thuốc trực tuyến và hướng dẫn quy trình bán thuốc theo đơn. Ngoài ra, ông Trọng cũng giới thiệu về một số kinh nghiệm triển khai hệ thống kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ông Nguyễn Hữu Trọng – Tổng thư ký hội tin học y tế Việt Nam, giảng viên lớp tập huấnÔng Nguyễn Hữu Trọng – Tổng thư ký hội tin học y tế Việt Nam, giảng viên lớp tập huấn

   Sau khi giảng viên phổ biến nội dung Thông tư, các đơn vị tham dự đã thảo luận sôi nổi về một số vấn đề vướng mắc còn tồn tại khi sử dụng các phần mềm SIS kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử. Các đại biểu đã đặt ra nhiều câu hỏi về cách thức triển khai hệ thống kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử, cách thức kết nối hệ thống với cơ sở dữ liệu quốc gia về kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn, cũng như cách thức quản lý và bảo mật thông tin.

   Tại buổi tập huấn, Bác sĩ Dương Thanh Bình đã yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh, các đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai đăng kí thông tin cơ sở và người kê đơn thuốc tại cơ sở, phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm quản lý khám chữa bệnh để thực hiện kết nối liên thông đơn thuốc đã kê tới hệ thống thông tin quốc gia kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn của Bộ Y tế trước ngày 15 tháng 1 năm 2023. Đồng chí cũng giao nhiệm vụ cho phòng Nghiệp vụ Y và phòng Nghiệp vụ Dược cử cán bộ đầu mối hướng dẫn, kiểm tra và báo cáo tình hình thực hiện việc kê đơn thuốc điện tử, hướng tới mục tiêu 100% các cơ sở y tế đồng bộ kê đơn thuốc điện tử trong khám chữa bệnh trước tháng 6 năm 2023.

 Toàn cảnh lớp tập huấn

Toàn cảnh lớp tập huấn

 

   Thông qua buổi tập huấn, các học viên đã nắm rõ được quy trình triển khai thực hiện kê đơn thuốc hoàn toàn bằng hình thức điện tử, nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giúp bác sĩ cũng như người bệnh dễ dàng theo dõi đơn thuốc, quá trình sử dụng thuốc, đảm bảo cho người bệnh sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, từ đó nâng cao hiệu quả trong quá trình điều trị.