May 9, 2024

TẬP HUẤN KÊ ĐƠN THUỐC BẰNG HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HOÀN KIẾM HÀ NỘI CHIỀU NGÀY 05 - 03 - 2024

Chiều ngày 05 - 03 - 2024 vừa qua, UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với Phòng Y tế quận và Hội Tin học Y tế Việt Nam đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử và bán thuốc theo đơn qua hệ thống đơn thuốc quốc gia cho các cơ sở y, dược ngoài công lập trên địa bàn quận Hoàn Kiếm theo quy định tại Thông tư số 27/2021/TT-BYT; Thông tư số 04/2022/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Mục tiêu của buổi tập huấn là Hướng dẫn quy định của Trung ương, Bộ Y tế, Thành phố và Sở Y tế về việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử, kết nối liên thông đơn thuốc đã kê lên Hệ thống thông tin quốc gia về quản lý kê đơn thuốc và Hệ thống dược quốc gia đối với các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập trên địa bàn quận; Các cơ sở bán lẻ thuốc nắm bắt và thực hiện được quy trình thực hiện bán thuốc theo đơn thuốc điện tử.

Tham gia vào buổi tập huấn là các bác sĩ, dược sĩ hoạt động trên địa bàn Quận Hoàn Kiếm. Cùng với đó là đại diện của Phòng Y tế Quận, đại diện Hội Tin học Y tế Việt Nam và Công ty Cổ phần mạng Y tế cộng đồng Medcomm.

Buổi tập huấn được triển khai gồm các nội dung chính như: Hướng dẫn cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập và các cơ sở bán lẻ thuốc quy định tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 23/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn tại cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở cung ứng thuốc; Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử; Thông tư số 04/2022/TT-BYT ngày 12/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021; Quyết định số 808/QĐ-BYT ngày 01/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn kết nối với hệ thống thông tin quốc gia về quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn; Hướng dẫn kê đơn thuốc điện tử, kết nối Hệ thống thông tin Quốc gia về quản lý kê đơn thuốc; Hướng dẫn cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập và các cơ sở bán lẻ thuốc sử dụng Hệ thống gửi đơn thuốc điện tử từ cơ sở khám chữa bệnh tới người dân; Hướng dẫn các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn Quận quy trình bán thuốc bằng mã đơn thuốc điện tử.

Tại buổi tập huấn, đại diện Công ty Medcomm đã giới thiệu các giải pháp hỗ trợ như như các phần mềm POS (Phần mềm quản lý cơ sở cung ứng thuốc), ERX (Phần mềm kê đơn thuốc điện tử), ERX Plus (Phần mềm quản lý phòng khám và kê đơn thuốc điện tử) để các cơ sở y tế có thể sớm triển khai theo đúng thông tư của Bộ Y tế. Cùng với đó, đại diện Hội tin học Y tế Việt Nam cũng đã hướng dẫn cho các phòng khám đa khoa, chuyên khoa sử dụng hệ thống gửi đơn thuốc điện tử từ cơ sở khám chữa bệnh tới người dân; hướng dẫn kê đơn thuốc điện tử, kết nối hệ thống thông tin quốc gia về quản lý kê đơn thuốc; hướng dẫn các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh bán thuốc theo đơn.

Thông qua buổi tập huấn, các cơ sở y tế trên địa bàn Quận Hoàn Kiếm sẽ sớm hoàn thiện việc kết nối liên thông đơn thuốc đã kê tới hệ thống thông tin quốc gia quản lý kê đơn thuốc, bán thuốc theo đơn của Bộ Y tế.