Jul 14, 2023

Sở Y tế Nam Định tổ chức tập huấn kê đơn thuốc điện tử.

Ngày 23 và 24 tháng 5 năm 2023, Sở Y tế tổ chức 03 lớp tập huấn kê đơn thuốc điện tử tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Thanh thiếu niên tỉnh, Nhà văn hóa huyện Hải Hậu và Nhà văn hóa Trung tâm huyện Ý Yên.

Liên thông đơn thuốc quốc gia.

Tham dự lớp tập huấn có đồng chí Trần Huy Đoàn - Phó Giám đốc Sở Y tế; đồng chí Nguyễn Hữu Trọng - Tổng thư ký Hội Tin học Y tế Việt Nam; lãnh đạo một số phòng ban Sở Y tế; lãnh đạo Phòng Y tế các huyện, thành phố; lãnh đạo Công ty cổ phần mạng y tế công đồng; lãnh đạo, cán bộ các đơn vị y tế công lập, tư nhân có thực hiện kê đơn thuốc trong tỉnh.

Đồng chí Trần Huy Đoàn – Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại Lớp tập huấn

Đồng chí Trần Huy Đoàn – Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại Lớp tập huấn 

 

Tại các lớp tập huấn, các giảng viên đã hướng dẫn các thành viên tham gia triển khai kết nối liên thông hệ thống thông tin quốc gia về quản lý kê đơn thuốc điện tử, bán thuốc theo đơn và giới thiệu giải pháp kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử, gửi đơn thuốc điện tử cho người bệnh miễn phí.

Cụ thể, các học viên được hướng dẫn:

  • Đăng ký mã liên thông cho cơ sở khám chữa bệnh.
  • Hướng dẫn bác sĩ khai báo xin cấp mã liên thông.
  • Hướng dẫn cơ sở khám, chữa bệnh kiểm tra thông tin, phê duyệt tài khoản cho bác sĩ.
  • Hướng dẫn nhà quản lý kiểm tra thông tin, cấp mã liên thông cho cơ sở khám chữa bệnh, bác sĩ.
  • Hướng dẫn cho cơ sở cung ứng thuốc quy trình bán thuốc theo đơn.

Theo đó, người kê đơn sẽ thực hiện khai báo thông tin trên website: donthuocquocgia.vn để Sở Y tế phê duyệt cấp mã định danh. Mã định danh này sẽ được hệ thống đơn thuốc quốc gia tự động cấp sau khi cơ sở khám chữa bệnh toàn thời gian đã phê duyệt lần đầu sau đó cán bộ chịu trách nhiệm của Sở Y tế sẽ phê duyệt.

Các cơ sở khám chữa bệnh bao gồm cả công lập và tư nhân thực hiện:

  • Khai báo nhận mã định danh của người kê đơn và cơ sở khám chữa bệnh.
  • Phê duyệt lần đầu cho người kê đơn.
  • Kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử và liên thông kết nối đơn thuốc tới hệ thống đơn thuốc quốc gia.
  • Gửi đơn thuốc điện tử tới cho người bệnh.

Các cơ sở cung ứng thuốc được kết nối liên thông với hệ thống đơn thuốc quốc gia để tiếp nhận đơn thuốc điện tử khi cấp, bán thuốc cho bệnh nhân và gửi báo cáo đơn thuốc đã bán về hệ thống. Người bệnh có thể tìm được đơn thuốc đã kê cho mình thông qua hệ thống đơn thuốc quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Hữu Trọng – Tổng thư ký Hội Tin học Y tế Việt Nam tập huấn cho các học viên

Đồng chí Nguyễn Hữu Trọng – Tổng thư ký Hội Tin học Y tế Việt Nam tập huấn cho các học viên.

Tại lớp tập huấn, Bà Lê Anh Phương, Chủ tịch Công ty cổ phần mạng y tế cộng đồng (MedComm), đơn vị tư vấn và vận hành hệ thống đơn thuốc quốc gia đã trao tặng Sở Y tế hệ thống gửi đơn thuốc điện tử từ cơ sở khám, chữa bệnh tới người bệnh.

Công ty cổ phần mạng y tế công cộng (MedComm) trao tặng Sở Y tế hệ thống gửi  đơn thuốc điện tử từ cơ sở khám, chữa bệnh tới người bệnh Công ty cổ phần mạng y tế công cộng (MedComm) trao tặng Sở Y tế hệ thống gửi  đơn thuốc điện tử từ cơ sở khám, chữa bệnh tới người bệnh 

Phát biểu tại các lớp tập huấn, đồng chí Trần Huy Đoàn đã nêu lên vai trò quan trọng của việc thực hiện liên thông đơn thuốc trên hệ thống đơn thuốc quốc gia, đồng thời chỉ đạo các đơn vị bám sát các quy định tại Thông tư 27/2021/TT-BYT, Thông tư 04/2022/TT-BYT của Bộ Y tế để triển khai đơn thuốc điện tử, việc thực hiện triển khai hoàn thành trước 30/6/2023; Phòng Y tế các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh, cung ứng thuốc thuộc đơn vị quản lý liên thông lên hệ thống đơn thuốc quốc gia; Sở Y tế và Công ty cổ phần mạng y tế công cộng hỗ trợ các đơn vị kết nối liên thông với hệ thống.