Jan 22, 2024

Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh: Tập huấn hướng dẫn kê đơn thuốc điện tử

Ngày 20/01/2024, Trung tâm Y tế huyện Củ Chi phối hợp với Hội tin học Y tế Việt Nam & Công ty Cổ phần mạng y tế cộng đồng – MEDCOMM đã tổ chức tập huấn hướng dẫn kê đơn thuốc điện tử cho cán bộ y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện.

Củ Chi, 20/01/2024 -Lớp tập huấn nhằm hoàn thiện việc kết nối liên thông đơn thuốc đã kê tới hệ thống thông tin Quốc gia quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn của Bộ Y tế. Đảm bảo các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn huyện thực hiện việc liên thông gửi đơn thuốc điện tử tới hệ thống đơn thuốc Quốc gia bao gồm đơn ngoại trú và tổng hợp thuốc sử dụng nội trú, đảm bảo các cơ sở bán lẻ thuốc triển khai bán thuốc bằng đơn thuốc điện tử theo quy định.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự lớp tập huấn có các cán bộ y tế, bao gồm bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên y tế. Lớp tập huấn do giảng viên của Hội Tin học Y tế Việt Nam trực tiếp giảng dạy.

Ông Nguyễn Hữu Trọng - Tổng thư ký Hội Tin học Y tế Việt Nam

Tại lớp tập huấn ông Nguyễn Hữu Trọng – Tổng thư ký Hội Tin học Y tế Việt Nam hướng dẫn một số nội dung theo Thông tư 07/2021/TT-BYT, ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử; Thông tư 04/2022/TT-BYT, ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ sung một số điều của Thông tư 52/2017/TT-BYT, ngày 29/12/2017 và Quyết định 808/QĐ-BYT, ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn kết nối với hệ thống thông tin quốc gia quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn. 

Cụ thể, các học viên được hướng dẫn một số chức năng trên hệ thống đơn thuốc quốc gia; Đăng ký cơ sở khám, chữa bệnh, đăng ký bác sĩ kê đơn, quản lý mã liên thông; Triển khai hỗ trợ các cơ sở khám, chữa bệnh liên thông đơn thuốc, gửi đơn thuốc bằng hình thức điện tử tới người bệnh; Triển khai hỗ trợ các cơ sở kinh doanh dược thực hiện bán thuốc theo đơn bằng mã đơn thuốc điện tử trên phần mềm quản lý bán lẻ thuốc của các cơ sở…

Việc triển khai kê đơn thuốc điện tử là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đảm bảo tính an toàn, hiệu quả và tiết kiệm trong sử dụng thuốc. Việc tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn kê đơn thuốc điện tử cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện Củ Chi là một bước quan trọng trong quá trình triển khai kê đơn thuốc điện tử trên địa bàn huyện